Kursus beskrivelser

Tilmelding
Reserver plads hurtigst muligt på følgende måder
1. e-mail: oda@odadof.dk
2. Hjemmesiden www.odadof.dk
3. Kontakt aftenskolelederen på tlf.nr. 31 24 71 97

Kursus start
Dag, dato og tid er anført ved hvert kursus nr.
Lokalet bliver anvist ved tilmelding på undervisningsstedet.  Evt. ændringer meddeles de tilmeldte inden start. Såfremt kursus ikke kan oprettes, vil du modtage besked samt få indbetalt gebyr retur, ellers skal du møde op på det angivne tidspunkt.

Deltagerbetaling
Betaling kan kun ske til bank via indbetalingskort eller bankoverførsel på netbank.
Bank nr. 0540-1004147
Prisen står anført ved hvert kursus.
Lærebøger og undervisningsmaterialer betales af deltagerne på kurset.

Ratebetaling
Deltagerbetalingen kan evt. deles i rater Aftales i hvert enkelt tilfælde med skolelederen


Tilbagebetaling:
Tilmelding til kurserne er bindende.
Framelding kan foregå senest en uge før kursus start med tilbagebetaling af betalt gebyr.
Herefter refunderes indbetalt gebyr ikke.

Regler for kursus oprettelse
Efter folkeoplysningsloven kræves ikke et bestemt antal deltagere, for at et kursus kan oprettes. Det afgøres af den enkelte aftenskole. .