Bestyrelsen for DOF Lumsås Aftenskole

Gurli Rønnekilde. g.roennekilde@mail.tele.dk

Merete Dejrup Haverslev, mbdejrup@privat.dk

Karen Hylander, havegaarden@os.dk

Jytte Nielsen, rya133@live.dk

Peter Rasch . havegaarden@os.dk